0000024008 / ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ_028.1
Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ-ΠΟΘΟΥ

Πλήρης Τεκμηρίωση