Ένας μοναδικός εθνικός πλούτος τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού, φωτογραφικού και έντυπου υλικού, που αποτελεί πάνω από το 80% του οπτικοακουστικού αρχείου της Ελλάδος, βρίσκεται στο Αρχείο της ΕΡΤ.

Tο Αρχείο της ΕΡΤ περιλαμβάνει:

Αρχείο Τηλεοπτικού Προγράμματος: Διαθέτει πάνω από 108.000 ώρες εκπομπών με 90.000 εκπομπές σε βίντεο και 18.000 ταινίες φιλμ από εκπομπές (όπως, ενημερωτικές, μουσικές, παιδικές, ντοκιμαντέρ, σειρές μυθοπλασίας, θεατρικά). Στο χώρο του κεντρικού αρχειοστασίου αριθμεί μέχρι τώρα περίπου 69.600 οπτικο-ακουστικά φυσικά τεκμήρια.

Επίκαιρα – Ειδησεογραφικό Υλικό Τηλεόρασης: Ταινίες επικαίρων (ενημερωτικές ταινίες που προβάλλονταν στον Κινηματογράφο, ήδη από την εποχή του μεσοπολέμου), ρεπορτάζ ειδήσεων (από τις αρχές της δεκαετίας ’60), πλάνα αρχείου (footage) αρκετά εκ των οποίων είναι βωβά, με αρχαιότερο το φιλμ που φέρει τον τίτλο «Βόσπορος» και χρονολογείται κοντά στο 1910.

Αθλητικό Αρχείο Τηλεόρασης: Διαθέτει περίπου 50.000 ρεπορτάζ, ειδήσεις και αθλητικές εκπομπές που έχουν καταγράψει την αθλητική επικαιρότητα από τη δεκαετία του ’60.

Κοινοβουλευτικό Αρχείο Τηλεόρασης: Διαθέτει πάνω από 3.500 οπτικοακουστικά αρχεία με περίπου 3.000 ώρες κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων και εκπομπών. Σε αυτό εντοπίζονται αρχεία από το 1975, όπως είναι η εκπομπή για την ψήφιση του Συντάγματος.

Αρχείο Ραδιοφώνου: Διαθέτει 97.600 περίπου μαγνητοταινίες εκπομπών μουσικής, θεάτρου, λόγου κ.α., 98.000 δίσκους βινυλίου και 16.000 cds με ελληνικό, κλασικό και ξένο ρεπερτόριο που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950.

Μουσική Βιβλιοθήκη: Διαθέτει περίπου 15.000 τίτλους έργων -παρτιτούρες, πάρτες-. Πρόκειται για έντυπες εκδόσεις και χειρόγραφα μουσικών έργων των τελών του 19ου αιώνα έως σήμερα. Κοσμούν τη βιβλιοθήκη το έργο του P. TSCHAÏKOWSKY: «FATUM» POÉME SYMPHONIQUE pour ORCHESTRE OP.77 Edition M.P.BELAÏEFF, Leipzig 1898 και χειρόγραφα μουσικών της ίδιας περιόδου.

Φωτογραφικό Αρχείο: Διαθέτει περίπου 550.000 φωτογραφίες, σε διάφορα υποστρώματα (γυάλινες πλάκες, ζελατίνη, φιλμ) και διαστάσεις, οι οποίες καλύπτουν χρονικά ολόκληρο τον 20o αιώνα. Κυριότερες συλλογές του φωτογραφικού αρχείου είναι οι εξής: Συλλογή Π.Πουλίδη, με στιγμιότυπα από την πολιτική, κοινωνική, καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας (1905-1967) και το Αλβανικό Μέτωπο, η Συλλογή του φωτορεπόρτερ Αριστοτέλη Σαρρηκώστα (1960-2001) με ποικίλα στιγμιότυπα της πολιτικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής ζωής στην Ελλάδα, καθώς και στιγμιότυπα από διεθνή γεγονότα και πολεμικές συρράξεις, η Συλλογή ΓΥΣ-Μικράς Ασίας με φωτογραφίες από τη Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922), η Συλλογή των Υιών Πουλίδη με θέματα από την μεταπολεμική πολιτική, κοινωνική, καλλιτεχνική ζωή από τη δεκαετία του 1940 έως και τη δεκαετία του 1980, η Συλλογή ΥΕΝΕΔ, η Συλλογή της ΕΤ1.

Αρχείο τευχών των περιοδικών της ΕΡΤ ΑΕ Ραδιοπρόγραμμα (1939-1968) και Ραδιοτηλεόραση (1968-2013).

Συλλογή αντικειμένων Μουσείου: Η Διεύθυνση Αρχείου περισυλλέγει, φυλάσσει και συντηρεί συλλογή αντικειμένων που στοιχειοθετούν την ιστορία της τηλεόρασης, της ραδιοφωνίας, της κινηματογραφίας και της φωτογραφίας στην Ελλάδα. Η συλλογή περιλαμβάνει μουσειακά αντικείμενα από την τηλεόραση (τηλεοπτικούς δέκτες, προβολείς, κάμερες, πομποί), τη ραδιοφωνία (ηχητικά εφέ, ηχεία, ραδιοφωνικούς δέκτες, ενισχυτές, μαγνητόφωνα, κονσόλες), την κινηματογραφία (μουβιόλες, μηχανές προβολής, μηχανές λήψης) και φωτογραφία (μηχανές λήψης, εμφανιστήρια), καθώς και τα τεχνικά τους εγχειρίδια.

Υλικό από τα Αρχεία Τηλεοπτικού Προγράμματος, Επικαίρων-Ειδησεογραφικού Υλικού Τηλεόρασης, τη Μουσική Βιβλιοθήκη και το Φωτογραφικό Αρχείο έχει ψηφιοποιηθεί, είναι προσβάσιμο στον διαδικτυακό τόπο και ανανεώνεται συνεχώς.

Το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων της ΕΡΤ Α.Ε. ξεκίνησε πιλοτικά με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους) μέσω του Μέτρου 1.3 (Προσκλήσεις 65, 172) του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ, και συνεχίζεται με ιδίους πόρους της ΕΡΤ ΑΕ.

Το Αρχείο διαχειρίζεται τις ψηφιακές του συλλογές μέσω ειδικού Λογισμικού Διαχείρισης οπτικοακουστικού υλικού DaletPlus και με βάση προτυποποιημένες διαδικασίες, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα:
Το πρότυπο μεταδεδομένων EBU Core – έκδοση 1.0/Νοέμβριος 2011
EBU Core Metadata Set (EBU-TECH3293) – έκδοση ν1.3/Οκτώβριος 2011

Το 2011 το Αρχείο προχώρησε στην καταγραφή των διαδικασιών εμπλουτισμού των πεδίων τεκμηρίωσης στο υπάρχον λογισμικό. Η οργάνωση και χρήση των μεταδεδομένων βάσει αρχειονομικών προτύπων και οδηγιών διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων (EBU, FIAT/IFTA κ.λ.π.) αποτυπώθηκαν στον Οδηγό-Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης ( Ιούλιος 2011).

Η ΕΡΤ διαθέτει το αρχειακό υλικό της για πολιτιστικούς-ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς, αλλά και εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες
“Ελάχιστες τιμές παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αρχειακού υλικού ΕΡΤ ΑΕ”

Σημ. Εντούτοις το κάθε αίτημα χρήστη αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση ανάλογα με το σκοπό του αιτήματος.