Αρχειοστάσια:

αρχειοστάσιο_25P8389

Το Κεντρικό Αρχειοστάσιο αποτελεί τον κύριο χώρο αποθήκευσης και διατήρησης του οπτικοακουστικού και ραδιοφωνικού αρχείου της ΕΡΤ ΑΕ. Έχει έκταση 1.200 τ.μ. κι έχει κατασκευαστεί βάσει διεθνών προδιαγραφών. Διαθέτει σύστημα εξαερισμού – υγρασίας, σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (RFID) για τη σήμανση των προς αρχειοθέτηση οπτικοακουστικών αρχείων.

αρχειοστάσιο IMG_4509i

Το Αρχειοστάσιο φωτογραφικού αρχείου είναι έκτασης 30τ.μ., εξοπλισμένο με ειδικό σύστημα ρύθμισης υγρασίας-θερμοκρασίας-εξαερισμού σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, όπου φυλάσσεται το φωτογραφικό αρχείο (γυάλινες πλάκες, φιλμ, ζελατίνες).

 

 

Εργαστήριο Συντήρησης κινηματογραφικού φιλμ:

Εργαστήριο συντήρησης κινηματογραφικό φιλμ IMG_4903Χώροι για την πρωτογενή συντήρηση και αποκατάσταση του οπτικοακουστικού αρχείου που είναι αποτυπωμένο σε φιλμ 35mm, nitrate και safety, 16mm και super 16mm, 8mm, και super 8mm.

Εργαστήριο συντήρησης κινηματογραφικό φιλμ IMG_4845

Οι χώροι είναι εξοπλισμένοι με μουβιόλες 35 και 16mm, ανρουλέζες, απαγωγούς και μηχανή καθαρισμού του φιλμ (υγρών και ultra sonic).

 


 

Εργαστήριο Αποκατάστασης Video:

ERGASTIRIO APOKATASTASIS VIDEO-IMG_4347

 

Χώρος συντήρησης των video παλαιού τύπου (2 ιντσών, 1 ίντσας, Umatic, BetaCam) και μεταγραφής τους σε ψηφιακά μέσα.

 

 

 

 

Εργαστήριο Αποκατάστασης ραδιοφωνικού αρχείου:

Ακρόαση IMG_4579i

Χώρος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση του αρχικού μέσου εγγραφής (μεταλλικοί ογκώδεις δίσκοι, δίσκοι βινυλίου 33, 45, 78 στροφών, μαγνητοταινίες, οπτικοί δίσκοι) από φυσικές φθορές, για καθαρισμό και αφύγρανση. Μεταγραφή του φυσικού μέσου σε ψηφιακή μορφή: πλήρης ηχητική επεξεργασία αποθορυβοποίησης και αποκατάστασης του περιεχομένου.

 

Χώροι Θέασης-Ακρόασης: 

Θέαση IMG_4572i

 

Χώροι που εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών,  τόσο της ΕΡΤ ΑΕ όσο και τρίτων (δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί, ερευνητές, ευρύ κοινό κλπ.), στην έρευνα και επιλογή αρχειακού υλικού.

 

 

 

Εργαστήρια Ψηφιοποίησης: Μετατροπή των αναλογικών αρχείων σε ψηφιακά.

Εργαστήριο Ψηφιακής Αποκατάστασης

Εργαστήριο Συντήρησης και Αποκατάστασης φωτογραφικού και χαρτώου υλικού

Μονάδα Ψηφιακή Τεκμηρίωσης: πραγματοποιείται η διαδικασία καταχώρισης πληροφοριών που συνοδεύουν τα ψηφιακά τεκμήρια σε ειδικό λογισμικό με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές από το χώρο των οπτικοακουστικών αρχείων.

Κέντρο Ψηφιακής Αποθήκευσης (Data Storage Center): Κέντρο ψηφιακής καταγραφής και αποθήκευσης οπτικοακουστικού υλικού.