Τμήμα Αποκατάστασης, Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης

Βασικές αρμοδιότητες αποτελούν οι:

  • συντήρηση-αποκατάσταση του πρωτότυπου αρχειακού υλικού
  • ψηφιοποίηση κάθε φυσικού μέσου του Αρχείου μας (video, φωτογραφία, κινηματογραφικό, ραδιοφωνικό και χαρτώο υλικό)
  • ποιοτικός έλεγχος και η αποκατάσταση του παραγόμενου ψηφιακού τεκμηρίου
  • τεκμηρίωση των φυσικών και ψηφιακών τεκμηρίων του Αρχείου: διαδικασία καταγραφής με συστηματικό και τυποποιημένο τρόπο όλων των πληροφοριών που συνοδεύουν το κάθε τεκμήριο (αντικείμενο) του Αρχείου
  • φύλαξη, συντήρηση και ανάδειξη των συλλογών μουσειακών αντικειμένων, από την τεχνολογική εξέλιξη της ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα (δέκτες, μηχανές λήψης-προβολής, πομποί, ηχεία, κονσόλες, μουβιόλες κ.λ.π)

 Τμήμα Διαχείρισης Αρχείων-Μουσείου

Αρμοδιότητες αποτελούν οι:

  • καταγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση όλων των αρχείων και των μουσειακών αντικειμένων της ΕΡΤ ΑΕ
  • πρόσκτηση του νεοεισερχόμενου ραδιοτηλεοπτικού υλικού
  • αρμοδιότητα διαχείρισης του αρχειακού υλικού εντός και εκτός ΕΡΤ ΑΕ
  • διαχείριση αιτημάτων από τρίτους για παραχώρηση υλικού, με ή χωρίς αντίτιμο, καθώς και η διαμόρφωση πολιτικής, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΡΤ ΑΕ, για τη διάθεση του οπτικοακουστικού υλικού προς τρίτους για εμπορικούς σκοπούς
  • παροχή προγραμμάτων και αρχείων στις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές της ΕΡΤ ΑΕ.