ΚΙ ΟΛΟ ΚΑΡΤΕΡΩ

0000063235 Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Έγγραφο Τίτλος ΚΙ ΟΛΟ ΚΑΡΤΕΡΩ Συνθέτης ΠΛΕΣΣΑΣ ΜΙΜΗΣ Στιχουργός Περιγραφή Περιεχομένου Δείτε το σε μορφή PDF Πρωτότυπο μέσο ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ Δικαιώματα ΕΡΤ ΑΕ Χρηματοδότηση ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης ΕΡΤ ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση 10/11/2009

ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ Μ` ΑΓΑΠΗΣΕΣ

0000063237 Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Έγγραφο Τίτλος ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ Μ` ΑΓΑΠΗΣΕΣ Συνθέτης ΠΛΕΣΣΑΣ ΜΙΜΗΣ Στιχουργός Περιγραφή Περιεχομένου Δείτε το σε μορφή PDF Πρωτότυπο μέσο ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ Δικαιώματα ΕΡΤ ΑΕ Χρηματοδότηση ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης ΕΡΤ ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση 10/11/2009

HEI ALLE KOMMT HERBEI

0000063239 Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Έγγραφο Τίτλος HEI ALLE KOMMT HERBEI Συνθέτης MARTINU BOHUSLAV Στιχουργός Περιγραφή Περιεχομένου Δείτε το σε μορφή PDF Πρωτότυπο μέσο ΦΥΛΛΑΔΙΑ Δικαιώματα ΕΡΤ ΑΕ Χρηματοδότηση ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης ΕΡΤ ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση 10/11/2009

LIEDER FUR GEMISCHTEN CHOR

0000063240 Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Έγγραφο Τίτλος LIEDER FUR GEMISCHTEN CHOR Συνθέτης MENDELSSOHN-BARTHOLDY FELIX Στιχουργός Περιγραφή Περιεχομένου Δείτε το σε μορφή PDF Πρωτότυπο μέσο ΒΙΒΛΙΟ Δικαιώματα ΕΡΤ ΑΕ Χρηματοδότηση ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης ΕΡΤ ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση 10/11/2009

MAGNIFICAT FOR SIX VOICES

0000063241 Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Έγγραφο Τίτλος MAGNIFICAT FOR SIX VOICES Συνθέτης MONTEVERDI CLAUDIO Στιχουργός Περιγραφή Περιεχομένου 3 ΤΕΜΑΧΙΑ Δείτε το σε μορφή PDF Πρωτότυπο μέσο ΒΙΒΛΙΟ Δικαιώματα ΕΡΤ ΑΕ Χρηματοδότηση ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης ΕΡΤ ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση 10/11/2009

JA NOCH EINMAL

0000063242 Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Έγγραφο Τίτλος JA NOCH EINMAL Συνθέτης MARTINU BOHUSLAV Στιχουργός Περιγραφή Περιεχομένου Δείτε το σε μορφή PDF Πρωτότυπο μέσο ΦΥΛΛΑΔΙΑ Δικαιώματα ΕΡΤ ΑΕ Χρηματοδότηση ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης ΕΡΤ ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση 10/11/2009

WANDERN MUSSEN WIR

0000063243 Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Έγγραφο Τίτλος WANDERN MUSSEN WIR Συνθέτης MARTINU BOHUSLAV Στιχουργός Περιγραφή Περιεχομένου Δείτε το σε μορφή PDF Πρωτότυπο μέσο ΦΥΛΛΑΔΙΑ Δικαιώματα ΕΡΤ ΑΕ Χρηματοδότηση ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης ΕΡΤ ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση 10/11/2009

UNSRER LIEBE GLUCK

0000063244 Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Έγγραφο Τίτλος UNSRER LIEBE GLUCK Συνθέτης MARTINU BOHUSLAV Στιχουργός Περιγραφή Περιεχομένου Δείτε το σε μορφή PDF Πρωτότυπο μέσο ΦΥΛΛΑΔΙΑ Δικαιώματα ΕΡΤ ΑΕ Χρηματοδότηση ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης ΕΡΤ ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση 10/11/2009

SAG MIR GOTT

0000063245 Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Έγγραφο Τίτλος SAG MIR GOTT Συνθέτης MARTINU BOHUSLAV Στιχουργός Περιγραφή Περιεχομένου Δείτε το σε μορφή PDF Πρωτότυπο μέσο ΦΥΛΛΑΔΙΑ Δικαιώματα ΕΡΤ ΑΕ Χρηματοδότηση ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης ΕΡΤ ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση 10/11/2009

EI STEIG AUF

0000063246 Τύπος Ψηφιακού Αρχείου Έγγραφο Τίτλος EI STEIG AUF Συνθέτης MARTINU BOHUSLAV Στιχουργός Περιγραφή Περιεχομένου Δείτε το σε μορφή PDF Πρωτότυπο μέσο ΦΥΛΛΑΔΙΑ Δικαιώματα ΕΡΤ ΑΕ Χρηματοδότηση ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης ΕΡΤ ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση 10/11/2009