0000023994 / ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ_019.1
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟ ΨΑΘΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΙΣ

Πλήρης Τεκμηρίωση