ΚΥΚΛΟΣ 2 ΕΠ.12 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
PS003336


Σειρά επιμορφωτικών ντοκιμαντέρ ιστορικού περιεχομένου. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσιάζεται ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 καθώς και τα γεγονότα που την ακολούθησαν. Εξετάζονται οι συνθήκες εγκατάστασης των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα.

Πλήρης Τεκμηρίωση