ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
DS004628

Πολιτιστική εκπομπή της ΕΡΤ με θέμα το βιβλίο. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε πεζογραφήματα που αναφέρονται στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Πλήρης Τεκμηρίωση