ΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
000388202

Ένα σύντομο χρονικό των γεγονότων του Πολυτεχνείου, τα οποία περιγράφονται και επενδύονται με μια σειρά πλάνων από αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό και από ερασιτεχνικές λήψεις.

Πλήρης Τεκμηρίωση