ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
537628

Διάγγελμα που εκφώνησε ο Δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος στις 17/11/1973 με το οποίο κήρυξε στρατιωτικό νόμο.

Πλήρης Τεκμηρίωση