Επεισόδιο:002 ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
0000099576


Σειρά εκπομπών αφιερωμένων σε καλλιτέχνες από το χώρο του τραγουδιού οι οποίοι αυτοσυστήνονται. Το επεισόδιο αυτό φιλοξενεί την ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση