0000099348


Ιστορικό ντοκιμαντέρ για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει πλούσιο αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και μαρτυρίες Κρητικών που καταγράφουν την προφορική παράδοση για τα γεγονότα που εξιστορούνται.

Πλήρης Τεκμηρίωση