Επεισόδιο:005 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ
0000097139


Σειρά εκπομπών που ερευνά την ετυμολογία και γλωσσολογική προέλευση των επωνύμων μας, παρουσιάζοντας παράλληλα τις γενεαλογικές διαδρομές οικογενειών, στοιχεία για τον πολιτισμό, την ιστορία και τη λαογραφία συγκεκριμένων περιοχών και κοινοτήτων. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στα μικρασιατικά επώνυμα.

Πλήρης Τεκμηρίωση