0000095678


Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται η ιστορία και το έργο των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Παράλληλα με την προβολή αρχειακού υλικού, εγγράφων, φωτογραφιών, οπτικοακουστικού υλικού και άλλων τεκμηρίων, οι ιστορικοί και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ΑΣΚΙ μιλούν για τις συλλογές του αρχείου, τη μεθοδολογία, τις προσεγγίσεις στην ιστορία αλλά και για τα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν προκειμένου να διαμορφωθεί ένας ανεξάρτητος φορέας επιστημονικής μελέτης της συνολικής ιστορίας ξεκινώντας από την καταγραφή και έρευνα της ιστορίας της ελληνικής Αριστεράς.

Πλήρης Τεκμηρίωση