0000095227


Ταινία ντοκιμαντέρ του ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ με θέμα τη λειτουργία και την προσφορά του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ), η οποία παρήχθη το 1959 για λογαριασμό του υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Πλήρης Τεκμηρίωση