0000091429


Ντοκιμαντέρ για την ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου στις 25 Νοεμβρίου 1942 μέσα από την αφήγηση του σαμποτέρ ΘΕΜΗ ΜΑΡΙΝΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση