0000090087


Εκπομπή-αφιέρωμα στην προσωπικότητα και το επιστημονικό έργο του διανοούμενου της Αριστεράς ΝΙΚΟ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατό του.

Πλήρης Τεκμηρίωση