0000089411


Η καλλιτεχνική και προσωπική πορεία του ζωγράφου ΝΤΙΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, όπως ξετυλίγεται μέσα από αφηγήσεις του ίδιου, ιστορικών και κριτικών τέχνης αλλά και ανθρώπων του οικείου περιβάλλοντός του.

Πλήρης Τεκμηρίωση