ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
0000008698


Η εξέλιξη του ελληνικού νομίσματος από την Δελφική Αμφικτιονία και τη μακεδονική νομισματική τέχνη, έως στα ρωμαϊκά νομίσματα και τα νομίσματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Πλήρης Τεκμηρίωση