Η ΧΡΥΣΗ ΑΚΜΗ
0000008691


Η εξέλιξη του νομίσματος στην αρχαία Ελλάδα. Από τα πρώτα αθηναϊκά νομίσματα, στα αρχαϊκά νομίσματα της Κορίνθου, τη νομισματική τέχνη της Μεγάλης Ελλάδας, τα νομίσματα της Ήλιδος και τα κρητικά νομίσματα.

Πλήρης Τεκμηρίωση