ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ
0000008542


Αφιέρωμα στην Κάρπαθο, εστιασμένο στην ιστορία και την παράδοση του νησιού.

Πλήρης Τεκμηρίωση