ΚΟΜΟΤΗΝΗ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
0000008502


Αφιέρωμα στην Κομοτηνή, με έμφαση στην ιστορία της πόλης.

Πλήρης Τεκμηρίωση