0000084007


Μια συζήτηση του συγγραφέα ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ με τον σκηνοθέτη ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση