ΣΑΜΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
0000008317


H σειρά «Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ» αφιερώνει κάθε επεισόδιό της σε μια περιοχή της Ελλάδας, παρουσιάζοντάς την μέσα από τα μάτια ενός δημιουργού που εμπνεύστηκε από αυτή ή αφιέρωσε το έργο του σε αυτή. Το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη Σάμο του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση