ΑΙΓΙΟΝ – Γ. ΚΟΝΤΟΣ
0000008316


H σειρά «ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» παρουσιάζει έργα λογοτεχνών συνδέοντάς τα με έναν τόπο που αναδεικνύεται ή έχει επιδράσει στη λογοτεχνική τους δημιουργία. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο ποιητικό έργο του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΥ και τη γενέτειρα του, το ΑΙΓΙΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση