ΚΑΒΑΛΑ – Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
0000008314


H σειρά «ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» παρουσιάζει έργα λογοτεχνών συνδέοντάς τα με έναν τόπο που αναδεικνύεται ή έχει επιδράσει στη λογοτεχνική τους δημιουργία. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο έργο του ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ και την πόλη της Καβάλας

Πλήρης Τεκμηρίωση