ΝΑΥΠΛΙΟ-Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
0000008280


H σειρά «Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ» αφιερώνει κάθε επεισόδιό της σε μια περιοχή της Ελλάδας, παρουσιάζοντάς την μέσα από τα μάτια ενός δημιουργού που εμπνεύστηκε από αυτή ή αφιέρωσε το έργο του σε αυτή. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο ΝΑΥΠΛΙΟ, μέσα από το έργο του Φ.ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση