Επεισόδιο:015 Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
0000008130


Σειρά ντοκιμαντέρ για την Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα την περίοδο 1941-1944. Στο δέκατο πέμπτο επεισόδιο παρουσιάζεται το πρότυπο του κοινωνικού κράτους που εφαρμόστηκε από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ στις περιοχές της ελεύθερης Ελλάδας τον χειμώνα του 1942-1943.

Πλήρης Τεκμηρίωση