Επεισόδιο:003
0000007979


ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΥ ΨΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ .

Πλήρης Τεκμηρίωση