ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ…ΜΝΗΜΕΣ
0000007923


Η μουσική παράδοση και τα έθιμα των Ελλήνων της Καππαδοκίας, μέσα από τις αφηγήσεις των προσφύγων Καππαδοκών που εγκαταστάθηκαν στο ελληνικό χωριό Ασκητές μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 1924.

Πλήρης Τεκμηρίωση