0000007871 / 1.1.19.198
ΑΤΤΙΚΗ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΑΚΑ. ΑΠΟΨΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΒΡΑΧΟ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΠΑΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΕΡΑΚΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση