0000007870 / 1.1.19.79
ΑΤΤΙΚΗ. ΜΕΣΟΓΕΙΑ. ΠΑΡΕΑ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΠΙΤΙΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση