0000007868 / 1.1.4.2
ΑΘΗΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ. ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση