0000007867 / 1.1.3.116
ΑΘΗΝΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ).

Πλήρης Τεκμηρίωση