0000007863 / 1.1.1.7
ΑΘΗΝΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση