0000007862 / 1.1.1.6
ΑΘΗΝΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση