0000007861 / 1.1.1.5
ΑΘΗΝΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΡΑΣΥΛΛΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση