0000007859 / 1.1.1.2
ΑΘΗΝΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ME XIONIA ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση