ΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣ
0000007841


ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση