Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
0000007813


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, ΑΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση