0000007812


Λαογραφικό ντοκιμαντέρ με θέμα την ιστορία της μεταξουργίας στην Κύπρο, από τον 7ο μ.Χ. αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή.

Πλήρης Τεκμηρίωση