Η ΣΥΜΗ ΗΤΟ
0000007796


ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΛΑΪΚΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Πλήρης Τεκμηρίωση