Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
0000007794


ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ, ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση