ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1904-1908, ΔΙΨΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΛΛΟΤΙΝΗ Μέρος:2
0000007793


Σειρά ντοκιμαντέρ η οποία ερευνά και προβάλλει θέματα από ολόκληρη την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον Μακεδονικό Αγώνα.

Πλήρης Τεκμηρίωση