Επεισόδιο:003
0000077639


Σειρά ενημερωτικών εκπομπών για την Κρήτη, τις παραδόσεις, τους τόπους και τους ανθρώπους του νησιού. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της Κρήτης.

Πλήρης Τεκμηρίωση