Επεισόδιο:001
0000077622


Σειρά ενημερωτικών εκπομπών για την Κρήτη, τις παραδόσεις, τους τόπους και τους ανθρώπους του νησιού. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τον πολιτισμό και την ιστορία του νησιού, συνεντεύξεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τρέχοντα τοπικά προβλήματα.

Πλήρης Τεκμηρίωση