ΑΛΕΚΑ ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ
0000007596


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΚΑΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πλήρης Τεκμηρίωση