Η ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
0000075818


Στο επεισόδιο αυτό της σειράς ντοκιμαντέρ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» επιχειρείται μια προσέγγιση στο ζήτημα της σκοπιμότητας και της σημασίας των ζωγραφικών πινάκων που ανήκουν στην κατηγορία της αυτοπροσωπογραφίας.

Πλήρης Τεκμηρίωση