0000007506

Αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική στην ελληνική μεταπολεμική κοινωνία και τους δεξιοτέχνες οργανοπαίκτες.

Πλήρης Τεκμηρίωση