ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000074378


Η Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών στην οδό Πειραιώς (ΓΚΑΖΙ). Άποψη του εργοστασίου.

Πλήρης Τεκμηρίωση